Algemene Voorwaarden

1Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Ara Schrijvers Fotografie.

Bij het afnemen van de diensten van Ara Schrijvers Fotografie gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Ara Schrijvers Fotografie worden aangepast

2. Fotoreportages

U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Ara Schrijvers Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Ara Schrijvers Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Ara Schrijvers Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Ara Schrijvers Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om aan u te tonen.

Binnen 3 weken na uw fotoshoot ontvangt u de foto’s digitaal via Pixieset, mits de factuur op tijd betaald is. Zie ook artikel 3.3.

Er worden geen onbewerkte, originele foto’s geleverd.

3. Betalingen & Levertijd

Door een afspraak voor een fotoshoot te maken, geeft u te kennen dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

Eventuele reiskosten van Ara Schrijvers Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen apart te worden voldaan. De reiskosten bedragen buiten Utrecht € 0,35 per kilometer. Ara Schrijvers Fotografie werkt op maximaal 90 km vanaf Utrecht, wat gelijkstaat aan 1 uur reistijd.

U ontvangt na de aanvraag van een fotoshoot zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de aanbetaling à 50% te voldoen. Bij eventuele onjuistheden dient u dit direct na ontvangst van de factuur aan te geven bij Ara Schrijvers Fotografie. Na afloop van de fotoshoot krijgt u de factuur voor de resterende 50%. Zodra die factuur betaald is, ontvangt u de foto’s.

De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Als de betaling niet binnen de afgesproken betalingstermijn ontvangen is, wordt er 2% van het factuurbedrag extra in rekening gebracht.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Als er meerwerk en/of hogere kosten bij een shoot komen kijken, worden deze op nacalculatie gefactureerd. Het gaat hier om noodzakelijke kosten of kosten die op uw verzoek worden gemaakt, zoals materiaalkosten, locatiekosten, nabestellingen en wijzigingen in de standaard stijl. Hier wordt u altijd tijdig over geïnformeerd, tijdens of na de fotoshoot.

Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

4. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. Vervolgens bekijkt Ara Schrijvers Fotografie in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot tot de mogelijkheden behoort, waarbij de fotograaf in eerste instantie het recht heeft binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele manier te verhalen op de fotograaf.

Deelname aan een fotoreportage is volledig op uw eigen risico.

5. Auteursrechten & Publicaties

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Ara Schrijvers Fotografie. Als u de foto’s privé via uw social mediakanalen deelt, wordt het gewaardeerd als u Ara Schrijvers Fotografie hierin tagt.

Op alle foto’s van Ara Schrijvers Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ara Schrijvers Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend bestemd voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Bij bevestiging van een fotoshoot, bevestigt u direct het gebruik van deze foto’s op de website en social mediakanalen van Ara Schrijvers Fotografie, tenzij anders door u wordt aangegeven. Wilt u een specifieke foto niet online laten gebruiken, kunt u dit na oplevering van de foto’s aangeven bij Ara Schrijvers Fotografie. Als u geen enkele foto online wilt hebben, moet u dit melden tijdens het boeken van de fotoshoot

De foto’s worden nooit zonder uw toestemming met (commerciële) derde partijen gedeeld. Bij publicatie in een magazine, dan wel online of in print, wordt vooraf om uw toestemming gevraagd.

6. Annulering & Overmacht

Als u de fotoshoot annuleert, heeft Ara Schrijvers Fotografie ter compensatie van de misgelopen inkomsten recht op 20% van de afgesproken vergoeding. Bij annulering van een minishoot heeft Ara Schrijvers Fotografie recht op 100% van de overeengekomen vergoeding. Een minishoot is wel overdraagbaar.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door Ara Schrijvers Fotografie of door u als klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot gezamenlijk besloten

Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan, waardoor Ara Schrijvers Fotografie niet aan de afspraak kan voldoen. In dat geval wordt de fotoshoot verzet. Mocht dit geen optie voor u zijn, ontvangt u van Ara Schrijvers Fotografie tips voor alternatieve fotografen.